Bæjarstjórn Fjallabyggðar samþykkti á 221. fundi sínum fimmtudaginn 9. nóvember sl. framlagða ályktun um samgöngumál í Fjallabyggð:

Betri samgöngur varða hagsmuni allra landsmanna. Bættar samgöngur bæta mannlíf, stuðla að öryggi vegfaranda og íbúa, auka samvinnu á milli sveitarfélaga ásamt því að styrkja og stækka atvinnusvæði. Fjallabyggðargöng og samgöngubætur eru brýnasta hagsmunamál íbúa Fjallabyggðar og mið-Norðurlands.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar beinir því til ráðherra samgöngumála og Vegagerðarinnar að tryggja nauðsynlega fjármuni til samgöngumála Fjallabyggðar.

Vegagerðin hefur nú þegar gefið út skýrslu um jarðgöng á milli Siglufjarðar og Fljóta í Skagafirði.  Núverandi leið liggur um snjóflóðahættusvæði ásamt því að vera á jarðsigssvæði. Þessi staða hefur leitt til tíðra lokanna og mun leiða til tíðari lokanna í framtíðinni. Leiðin uppfyllir því alls ekki kröfur nútímalegs samfélags þegar kemur að samgöngum. Nú þegar hefur fjármunum verið veitt í rannsóknir og frumhönnun vegna Fljótaganga af Samgönguáætlun og því brýnt að tryggja nauðsynlegt frekara fjármagn í endanlega hönnun þessara ganga þannig að hægt verði að bjóða þau út eins fljótt og hægt er. Ástand vegarins á milli Siglufjarðar og Fljóta í Skagafirði er óviðunandi fyrir íbúa svæðisins, aðra vegfarendur og atvinnulífið á svæðinu.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar beinir því einnig til ráðherra samgöngumála og Vegagerðarinnar að setja nauðsynlega fjármuni til rannsókna þannig að hægt sé að ákveða legu nýrra jarðganga á milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur. Múlagöng eru barn síns tíma og vegurinn um Ólafsfjarðarmúla liggur á þekktu snjóflóðahættusvæði. Mikilvægt er að fara í þessa forvinnu til þess að tryggja að þessi göng komist á samgönguáætlun við næstu endurskoðun hennar. Þetta er gríðarlega mikilvægt öryggismál fyrir íbúa svæðisins, vegfarendur og atvinnulíf. Miðstöð opinberrar þjónustu á Norðurlandi er á Akureyri og er íbúum svæðisins ætlað að sækja alla meiriháttar heilbrigðisþjónustu þangað. Bæjarstjórn telur ný jarðgöng á milli Ólafsfjarðar og Dalvíkur einu raunhæfu leiðina til að tryggja viðunandi samgöngur á milli Fjallabyggðar og Eyjafjarðarsvæðisins.

Bæjarstjórn Fjallabyggðar óskar eftir liðsinni þingmanna Norðlendinga allra, sveitarstjórna á Norðurlandi, landshlutasamtaka, atvinnulífsins á svæðinu og annarra hagsmunaaðila á Norðurlandi í þessu mikilvægasta hagsmunamáli svæðisins. Bæjarstjórn lýsir sig fylgjandi hugmyndum stjórnvalda um gjaldtöku til að flýta samgöngubótum og lýsir sig tilbúna til viðræðna um þessar framkvæmdir.

 

Texti: Aðsend tilkynning.