Yfirlýsing frá Sveitarfélaginu Skagafirði

Í tilefni fréttaumfjöllunar um þjónustu og aðbúnað á sambýli fyrir fatlað fólk á Blönduósi vill Sveitarfélagið Skagafjörður koma eftirfarandi á framfæri.

Sveitarfélagið Skagafjörður tók við ábyrgð á þjónustu við fatlað fólk á Norðurlandi vestra í ársbyrjun 2016. Það var gert með samningi allra sjö sveitarfélaganna á Norðurlandi vestra um sameiginlegt þjónustusvæði um þjónustu við fatlað fólk. Frá árinu 2011 höfðu sveitarfélögin verið í samstarfi innan byggðasamlags um málefni fatlaðs fólks, ásamt Fjallabyggð og Dalvíkurbyggð, þar sem ábyrgð á þjónustunni var þó hjá hverju félagsþjónustusvæði fyrir sig.

Sveitarfélagið Skagafjörður tók sem fyrr segir við ábyrgð á þjónustu við íbúa sambýlisins á Blönduósi í upphafi árs 2016. Þær aðgerðir sem sveitarfélagið hefur gripið til síðan eru:

  1. Fundað var með réttindavakt Velferðarráðuneytisins og farið yfir áform sveitarfélagsins um aðgerðir til úrbóta.
  2. Ráðgjafi í málefnum fatlaðs fólks var ráðinn til þess að vera sveitarfélaginu innan handar við úrbætur.
  3. Fylgt var leiðbeiningum sérfræðiteymis Velferðarráðuneytisins um aðgerðir til að draga úr nauðung við fatlað fólk.
  4. Ráðinn var forstöðumaður með menntun í þroskaþjálfafræði.
  5. Stöðugildum starfsfólks við heimilið var fjölgað og vaktafyrirkomulagi breytt.
  6. Markvisst hefur verið unnið að því að miða þjónustuna betur að þörfum einstaklinganna ásamt því að veita sértæka ráðgjöf og stuðning til starfsmanna heimilisins.
  7. Komið var á samvinnu við Heilbrigðisstofnun Norðurlands varðandi heilsu og vellíðan íbúanna.
  8. Hafnar voru viðræður við húseiganda um breytingar á húsnæðinu sem miða að því að breyta því í sérbýli.

Engin tilfelli hafa komið upp þar sem kviknað hefur grunur um að starfsfólk misbeiti valdi sínu síðan Sveitarfélagið Skagafjörður tók við ábyrgð þjónustu á sambýlinu á Blönduósi. Starfsfólk sambýlisins vinnur heilshugar að ofangreindum úrbótum í samstarfi við sveitarfélagið.

Sveitarfélagið Skagafjörður leggur ríka áherslu á að vel sé staðið að allri þjónustu við íbúa sambýlisins á Blönduósi. Áfram verður markvisst unnið að úrbótum í þjónustu við íbúa og þeirri vinnu hraðað sem kostur er.

Sveitarfélagið Skagafjörður tekur undir áherslur félags- og jafnréttismálaráðherra um að fjölga beri réttindagæslumönnum fatlaðs fólks og að aukið sé við eftirlit með starfsemi þjónustu við fatlað fólk.