Umhverfis- og auðlindafræði kennd í Menntaskólanum á Tröllaskaga

Frá og með haustönn 2012 verður hægt að stunda nám í umhverfis- og auðlindafræði á framhaldsskólastigi í fyrsta sinn hér á landi. Menntaskólinn á Tröllaskaga er einn fjögurra framhaldsskóla sem stendur að nýrri umhverfis- og auðlindabraut og samstarfsverkefni um fjarmenntaskólann.is. Um er að ræða fjarnám til stúdentsprófs sem nemendur geta stundað hvar sem þeir eru búsettir.

Um allan heim snúast stærstu viðfangsefnin í nútíð og framtíð um samspilið milli nýtingar og verndunar auðlinda. Það sést á heitum umræðum hér á landi undanfarin misseri, þar sem spurt er; „hvernig á að nýta auðlindir lands og sjávar, hvar á að virkja og hvað á að vernda?“ Hagkerfi heimsins byggja á því að nýta auðlindir, án þess þó að eyðileggja þær. Á þetta reynir í öllum atvinnugreinum, sjávarútvegi, landbúnaði, iðnaði og ferðaþjónustu.

Í náminu á umhverfis- og auðlindabraut fléttast náttúruvísindi og félagsvísindi saman á spennandi hátt. Auk kjarnagreina er boðið upp á áfanga í auðlindafræði, umhverfisfræði, vistfræði, landafræði, og hagfræði.

Auk MTR standa Menntaskólinn á Egilsstöðum, Framhaldsskólinn í Austur Skaftafellssýslu og Fjölbrautaskóli Snæfellinga að umhverfis- og auðlindabrautinni sem er fyrsta námið sem boðið verður upp á undir merkjum Fjarmenntaskólans.

Nemendur staðsettir vítt og breitt um landið, eða hvar sem er í heiminum, munu tengjast sem einn hópur í gegnum námið, vinna að einstaklings- og hópverkefnum og staðbundnum rannsóknarverkefnum. Líkt og í staðbundnu námi stendur nemendum til boða námsráðgjöf og stuðningur.

Námið leggur góðan grunn að háskólanámi og störfum á sviðum sem tengjast umhverfismálum og nýtingu og verndun auðlinda. Mikil alþjóðleg nýsköpun og gerjun er að eiga sér stað í þessum málum og bendir allt til þess að aukin þörf verði fyrir fólk með slíka þekkingu á komandi árum.