Skráning Skagfirskra strandminja

Ljóst er að töluverður fjöldi Skagfirskra minja hefur nú þegar horfið í hafið og ef þróunin verður svipuð á næstu árum og áratugum mun verulegur fjöldi verða sjónum að bráð. Niðurstöður rannsókna árin 2012 og 2013 sýna að um 40% fornleifa í Skagafirði eru í mikilli hættu sökum landbrots.

Rannsóknin undirstrikar hve mikilvægt það er að fá sem heildstæðasta mynd af þeim fornleifum  sem kunna að vera í hættu. Þannig má forgangsraða frekari rannsóknum og mögulega mótvægisaðgerðum til verndar minjunum. Vonast er til að hægt verði að ljúka skráningunni sumarið 2015 en þá er ætlunin að skrá minjar í Fljótum. Rannsóknin var styrkt af Fornleifasjóði.