Óbyggðanefnd mun á mánudaginn 10. október kveða upp úrskurði í deilumálum um eignaréttarlega stöðu lands á Norðurlandi milli Skagafjarðar og Eyjafjarðar. Uppkvaðningin fer fram klukkan 10:00 í Þjóðmenningarhúsinu við Hverfisgötu.

Með úrskurðum sínum lýkur nefndin umfjöllun sinni um svæði númer sjö, en landinu öllu er skipt í ellefu svæði.

Óbyggðanefnd var skipuð árið 1998. Hlutverk hennar er að skera úr um hvaða svæði landsins eru í einkaeigu og hver teljast eign ríkisins. Samkvæmt núgildandi lögum skal stefnt að því að óbyggðanefnd ljúki starfi sínu fyrir árið 2014.

Samkvæmt gildandi lögum er fjármálaráðherra er ekki heimilt að gera kröfur varðandi þau landsvæði sem eftir eru fyrr en í fyrsta lagi í janúar 2012.  Það fer því mjög eftir þeim kröfum ráðherra sem og fjárveitingum hvort nefndin mun hafa eitthvað að starfa á næsta ári.