Norðurþing auglýsir eftir sveitarstjóra.

Norðurþing auglýsir laust til umsóknar starf sveitarstjóra.  Umsóknarfrestur er til og með 26. júní nk.

Helstu verkefni: 

 • Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
 • Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og starfsmannamálum
 • Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
 • Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
 • Gæta hagsmuna sveitarfélagsins Norðurþings út á við og vinna að framfaramálum
 • Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum
Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
 • Reynsla af mannauðsmálum
 • Þekking á sveitarstjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu
 • Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum, ímynd og stefnumótun
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á ensku og íslensku.

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.