Rannsókn á vímuefnanotkun nemenda í framhaldsskólum bendir til þess að áfengisdrykkja nemenda Menntaskólans á Tröllaskaga sé minni en í öðrum framhaldsskólum landsins. Í könnun sem gerð var í febrúar 2013 sögðust 25% þeirra nemenda MTR sem þátt tóku  að þeir hefðu orðið ölvaðir síðustu 30 daga. Í öðrum skólum var hlutfallið á bilinu 30-78%.

Þá var spurt um reykingar og sögðu 7,5% svarenda í MTR að þeir reyktu daglega. Lægsta hlutfallið var 1,5% en það hæsta 33%. Notkun nemenda skólans á marijúana er lítil ef marka má könnunina, 5% sögðust hafa notað efnið einu sinni eða oftar og var það lægsta hlutfallið í könnuninni. Á hinn bóginn sagðist 5,1% hafa notað hass einu sinni eða oftar og þar var MTR nærri miðjunni í hópi framhaldsskóla.

Þátttakendur í könnuninni voru dagskólanemendur á aldrinum 16-20 ára. Fyrirtækið Rannsóknir og greining, við Háskólann í Reykjavík gerði könnunina.

Þessu er greint frá á heimasíðu MTR.is

mtr

Heimild: www.mtr.is