Minnisblað Viðlagatryggingar vegna flóða á Siglufirði

Í minnisblaði Viðlagatrygginga Íslands kemur eftirfarandi fram:
“Tjón á fasteignum og lausafé á Siglufirði fellur undir bótaskyldu Viðlagatryggingar Íslands. Viðlagatrygging Íslands vátryggir allar fasteignir og lausafé sem brunatryggt er hjá vátryggingafélagi sem starfsleyfi hefur hér á landi.
Tjón á fráveitu sveitarfélagsins fellur undir bótaskyldu Viðlagatryggingar Íslands. Þegar vátryggingaratburðurinn hefur gerst eða bein hætta er á því, að hann muni að höndum bera, ber vátryggðum að reyna af fremsta megni að afstýra tjóninu eða draga úr því. Vátryggingin nær til tjóns og kostnaðar, sem vátryggður hefur af ráðstöfunum til
að varna tjóni.
Aðgerðir sveitafélagsins sem komu í veg fyrir tjón sem annars hefði orðið mun umfangsmeira fellur hér undir.
Aðgerðirnar náðu til hreinsunar á frárennslislögnum og vinnu við gerð varnargarðs til að koma Hvanneyrará í réttan
farveg við Fossveg, föstudaginn 28. ágúst 2015.
Tjón sem orðið hefur á götum og vegræsum falla ekki undir vátryggð tjón hjá Viðlagatryggingu Íslands
skv. 2. mgr. 5. gr. laga nr. 55/1992. Í þeim miklu vatnavöxtum sem urðu í Hvanneyrará höfðu vegræsin undir
Hólaveg og Fossveg ekki undan. Það leiddi til þess að göturnar rofnuðu með tilheyrandi tjóni á götum og vegræsum”.  Allt minnisblaðið má lesa hér:  vidlagatryggingar_frettatilkynning.
11960152_10206360875054381_5982979275530143008_n
Ljósmynd: Þórarinn Hannesson.