Menningarráð Eyþings auglýsir verkefnastyrki

Menningarráð Eyþings auglýsir eftir umsóknum um styrk i á grundvelli samnings mennta- og menningarmálaráðuneytis og iðnaðarráðuneytis við Eyþing. Tilgangur styrkjanna er að efla menningarstarfsemi og menningartengda ferðaþjónustu á Norðausturlandi.
Áherslur ársins 2012
Menningarráðið leggur jafnan áherslu á að þau verkefni sem hljóta styrki efli á einhvern hátt samstarf og/eða samvinnu í menningarmálum á norðurlandi eystra eða dragi fram menningarleg sérkenni svæðisins. Auk þessa hefur ráðið ákveðið að árið 2012 hafi þau verkefni forgang sem uppfylla eitt eða fleiri eftirtalinna atriða:

  • Verkefni sem hvetja til samstarfs einstaklinga, hópa, byggðalaga eða listgreina. Sérstaklega er horft til verkefna sem eru samstarf þriggja eða fleiri aðila og tengja íbúa á Norðurlandi eystra.
  • Verkefni sem stuðla að samvinnu atvinnumanna í listum, listnema og leikmanna.
  • Verkefni sem efla þekkingu og fræðslu á sviði menningar og lista.
  • Verkefni sem efla atvinnustarfsemi á sviði menningar, lista og menningartengdrar ferðaþjónustu.

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember. Úthlutun fer fram í lok janúar.
Styrkþegar verða að hafa skilað inn greinargerð vegna fyrri verkefna til þess að geta sóttum vegna ársins 2012. Úthlutað verður einu sinni á árinu 2012.
Verkefnum sem hljóta styrki þarf að vera lokið fyrir árslok 2012.
Umsóknum skal skilað til Menningarráðs Eyþings á þar til gerðum eyðublöðum sem nálgast má á heimasíðu Eyþings www.eything.is eða hjá menningarfulltrúa Eyþings, Strandgötu 29, 3. hæð. Umsækjendur eru hvattir til að kynna sér úthlutunarreglur menningarráðs á heimasíðu Eyþings www.eything.is
Allar nánari uppýsingar veitir Ragnheiður Jóna Ingimarsdóttir menningarfulltrúi í síma 464 9935 og 862 2277 eða á netfangið menning@eything.is