Hjallastefnan í samstarf við Skagaströnd

Sveitarstjórn Skagastrandar og Hjallastefnan ehf. hafa gert með sér viljayfirlýsingu um samstarf í skólamálum á Skagaströnd. Viljayfirlýsingin var undirrituð 31. mars sl. að afloknum kynningarfundi á Hjallastefnunni sem foreldrafélög leik- og grunnskóla á Skagaströnd héldu.

Sveitarfélagið og Hjallastefnan ehf móta með viljayfirlýsingunni sameiginlega sýn á fyrirkomulag samstarfsins á Skagaströnd en í henni kemur m.a. fram:

1.   Um leikskóla:

Aðilar eru sammála um að frá og með dagsetningu undirritunar viljayfirlýsingarinnar hefjist Hjallastefnan handa við undibúning þess að gerður verði bindandi samningur um rekstur leikskólans Barnabóls á Skagaströnd. Stefnt er að því Hjallastefna taki við rekstri leikskóla frá miðju ári 2014. Í apríl verði unnið að gerð formlegs samings um leikskólann og þar með hefji Hjallastefnan aðlögun að breytingu í fagstarfi leikskólans sem væri m.a. fólgið í komu „gestakennara“ frá Hjallastefnuskólanum á Akureyri. Sömuleiðis færi starfsfólk frá Skagaströnd á Akureyri til að kynnast starfsemi Hjallstefnuleikskóla. Stefnt skuli að því að Hjallastefnan taki við mannaforráðum í leikskólanum 1. júní 2014. Fyrir þann tíma hafi fulltrúar Hjallastefnu farið yfir mönnun og starfsmannahald sem leiði af sér endurráðningu starfsmanna á forsendum Hjallastefnunnar. Ef samningar ganga eftir muni Sveitarfélagið Skagaströnd gefa út nýtt starfsleyfi til Hjallastefnu 1. ágúst 2014 fyrir sjálfstætt starfandi leikskóla.

2.   Um grunnskóla:

Aðilar eru sammála um að hefja samstarf um þróun grunnskólans í átt að Hjallastefnu og að skoðað verði með starfsfólki og foreldrum á skólaárinu 2014-2015 hvort grundvöllur er til að hefja formlegt samstarf eða gera samning um rekstur grunnskólans.

Sá fyrirvari er gerður af hálfu beggja aðila að fjárhagslegt samkomulag náist og sameiginleg sýn á endanlegt fyrirkomulag og rekstur skólanna.