Framfaraspor stigið með fagráði eineltismála grunn- og framhaldsskóla

Með nýjum verklagsreglum fagráðs eineltismála hefur orðið sú breyting að ráðið starfar nú bæði fyrir grunn- og framhaldsskóla. Hlutverk fagráðsins er að veita skólasamfélaginu stuðning vegna eineltismála með almennri ráðgjöf, leiðbeiningum og upplýsingagjöf og geta nemendur, forráðamenn og starfsfólk grunn- og framhaldsskóla leitað eftir aðkomu þess ef ekki tekst að finna fullnægjandi lausn mála innan skólanna. Aukinheldur geta aðilar sem starfa með börnum og ungmennum í skóla-, frístunda- eða tómstundastarfi sem hefur stoð í grunnskólalögum leitað til ráðsins. Sömu aðilar geta jafnframt vísað máli til fagráðs vegna meints aðgerðaleysis skóla eða sveitarfélags. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu.

„Það hefur sýnt sig hversu mikilvægu hlutverki fagráð eineltismála sinnir fyrir skólasamfélagið, bæði með ráðgjöf og við úrlausn erfiðra mála. Það er mikið framfaraspor að ráðið muni nú einnig liðsinna í málum er tengjast framhaldsskólunum,“ segir Lilja Alfreðsdóttir mennta- og menningarmálaráðherra.

Mennta- og menningarmálaráðherra skipar fagráð eineltismála í grunn- og framhaldsskólum að fengnum tillögum frá Menntamálastofnun. Það er skipað þremur aðalmönnum og þremur varamönnum sem hafa þekkingu, menntun og reynslu sem nýtist við úrlausn mála. Í ráðinu nú sitja Sigríður Lára Haraldsdóttir, Bóas Valdórsson og Sigrún Garcia Thorarensen. Fagráðið starfar á ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytis, en Menntamálastofnun annast umsýslu þess.

Verklagsreglur fagráðs grunn- og framhaldsskóla eru unnar í samvinnu mennta- og menningarmálaráðuneytis og Menntamálastofnunar með aðkomu nýskipaðs fagráðs og koma þær í stað fyrri verklagsreglna frá 2016 um fagráð eineltismála í grunnskólum.

Heimild: stjornarrad.is