Fjölgun starfa hjá Fæðingarorlofssjóði á Hvammstanga

Ásmundur Einar Daðason  félags og jafnréttismálaráðherra heimsótti í síðustu viku þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar á Hvammstanga sem annast umsýslu Fæðingarorlofssjóðs.  Við það tækifæri undirrituðu hann og Gissur Pétursson forstjóri stofnunarinnar samstarfsyfirlýsingu þar sem segir:

Velferðarráðuneytið og Vinnumálastofnun hafa undanfarið unnið að því að uppfæra rafræna umsýslu Fæðingarorlofssjóðs og nýtt til þess fjármuni sem fengust til verkefnisins frá sk. Lands-hlutanefnd Norðurlands vestra árið 2016.  Um síðustu áramót var tekið í notkun nýtt greiðslukerfi sem hefur reynst vel – er skilvirkt og gangsætt og svarar kröfum nútímans.  Næsti áfangi í bættri framkvæmd laganna um Fæðingar og foreldraorlof er að uppfæra heimasíðu sjóðsins, gera umsóknarferli rafrænt og auðvelda samskipti þjónustuþega og stofnunarinnar.  Stefnt er að því að  ljúka þeirri vinnu á yfirstandandi ári.

Velferðarráðuneytið hyggst styrkja þessa starfseiningu Vinnumálastofnunar sérstaklega til þess fylgja þessu verkefni eftir með einu stöðugildi. Í kjölfar fyrirhugaðrar hækkunar fæðingarorlofsgreiðslna og lengingar orlofstíma hyggst ráðuneytið bæta við öðru stöðugildi til þess að auka eftirlit með greiðslum Fæðingarorlofssjóðs og styrkja starfsemina.

Í tilkynningu segir að Vinnumálastofnun sé afskaplega ánægð með þann áhuga sem félagsmálaráðherra sýnir með þessu framtaki til að styrkja þá mikilvægustarfsemi sem stofnunin fer með höndum á Hvammstanga.

Texti og mynd: vmst.is