Fjárhagsáætlun Fjallabyggðar 2019

Fjárhagsáætlun Fjallabyggðar fyrir árið 2019 og 2020-2022 var tekin til síðari umræðu á fundi bæjarstjórnar Fjallabyggðar í vikunni. Framkvæmt verður fyrir  361,5 mkr.  á næsta ári, heildartekjur verða 2.913 mkr og eigið fé er 3.319 mkr.

Helga Helgadóttir formaður bæjarráðs Fjallabyggðar lagði fram eftirfarandi bókun fyrir hönd meirihluta bæjarstjórnar:
Áætlaður rekstrarafgangur bæjarsjóðs fyrir árið 2019 er 258 mkr.
Útsvarsprósenta er 14.48% og álagningarprósenta fasteignagjalda er óbreytt á milli ára.
Skatttekjur ársins 2019 eru áætlaðar 1.270 mkr., en útkomuspá ársins 2018 er 1.212 mkr.
Heildartekjur 2019 verða 2.913 mkr., en eru áætlaðar 2.731 mkr. í útgönguspá 2018.
Gjöld ársins 2019 eru áætluð 2.632 mkr., en eru 2.570 mkr. fyrir árið 2018.
Heildareignir sveitarfélagsins eru áætlaðar 5.402 mkr. og eigið fé er 3.319 mkr. eða 61% eiginfjárhlutfall.
Skuldaviðmið bæjarsjóðs er áætlað 63,1% fyrir 2019.
Vaxtaberandi skuldir eru 375 mkr., en voru 478 mkr. árið 2018. Gert er ráð fyrir að greiða aukalega 100mkr. inn á skuldir á árinu 2019 vegna láns sem varð að taka vegna lífeyrisskuldbindinga v. Brúar. Eftirstöðvar þessa láns verða 80 mkr.
Veltufé frá rekstri er áætlað 546 mkr., sem eru 18,7% af rekstrartekjum.

Framkvæmt verður fyrir 361,5 mkr.
Helstu framkvæmdir eru:
a) Skólalóðir leikskóla og grunnskóla 72 mkr.
b) Yfirlagnir malbiks og gatna 47 mkr.
c) Holræsa- og vatnsveitukerfi 148 mkr.
d) Viðhald húseigna um 50 mkr.
e) Göngustígar og gangstéttir 15 mkr.

Af mörgu er að taka í áætluninni en m.a. er brugðist við ákalli íbúa um lengri opnunartíma í íþróttamiðstöðvum um helgar. Sett verða upp tjöld í báðum íþróttahúsum til þess að fjölga völlum og auka þannig nýtingu og notkunarmöguleika. Einnig er gert ráð fyrir hönnun á gervigrasvelli í Ólafsfirði og hönnun vegna breytinga á aðgengi og aðstöðu í Íþróttamiðstöð á Siglufirði. Áfram verður unnið að Heilsueflandi samfélagi og í anda þess verður gjaldfrjálst í sund og rækt fyrir eldri borgara og öryrkja, frístundastyrkur til barna- og unglinga verður hækkaður úr 30.000 kr. í 32.500 kr. og styrkur vegna barna- og unglingastarfs til UÍF verður hækkaður um milljón.
Á árinu 2019 lýkur framkvæmdum við leikskóla- og skólalóðir sveitarfélagsins, en tekin var ákvörðun um að ljúka 2. og 3. áfanga skólalóðar grunnskólans í Ólafsfirði.
Systkinaafsláttur verður aukinn í leikskóla fyrir 2. barn úr 30% í 50% og 3. barn úr 50% í 75%. Einnig verður systkinaafsláttur tengdur milli skólastiga, það er leikskóla og lengdrar viðveru í grunnskóla með sama hætti.
Verð á skólamáltíðum helst óbreytt í krónum talið á milli ára, þrátt fyrir vísitöluhækkun.

Breytingar á gjaldaliðum fasteignagjalda verða með eftirfarandi hætti:
Vatnsskattur verður lækkaður í 0,31% úr 0,35% og holræsagjald verður lækkað í 0,32% úr 0,36%. Það er hins vegar ljóst að fasteignamat í Fjallabyggð hækkar að meðaltali um 14,6% á milli áranna 2018 og 2019 sem hefur áhrif á fasteignagjöld til hækkunar. Þjóðskrá Íslands tilkynnir fasteignamat í júní ár hvert sem tekur gildi 31. desember það sama ár. Fasteignamat reiknast út frá meðaltali þinglýstra kaupsamninga vegna sölu fasteigna í Fjallabyggð frá febrúar til febrúar ár hvert. Í viðhengi má sjá samanburð á fasteignagjöldum milli ára á eignum í Fjallabyggð. Álagningin fer eftir fasteignamati hverrar eignar fyrir sig og því er álagning mismunandi þó eignir í sama flokki séu svipaðar að stærð.

Gjalddögum fasteignagjalda verður fjölgað í tíu í stað átta til samræmis við nágrannasveitarfélög.

Afsláttur á fasteignaskatti fyrir eldriborgara og öryrkja verður hækkaður í 70.000 kr. úr 65.000 kr.
Einnig verða tekjuviðmið vegna afsláttar á fasteignaskatti fyrir eldriborgara og öryrkja hækkuð verulega og verða sem hér segir:

Flokkur – Einstaklingar – Afsláttur
1. 0 – 3.000.000 – 100%
2. 3.000.001 – 3.600.000 – 75%
3. 3.600.001 – 4.200.000 – 50%
4. 4.200.001 – 4.800.000 – 25%
5. 4.800.001 – – 0%

Flokkur – Hjón/Sambýlisfólk Afsláttur
1. 0 – 4.000.000 – 100%
2. 4.000.001 – 4.600.000 – 75%
3. 4.600.001 – 5.200.000 – 50%
4. 5.200.001 – 5.800.000 – 25%
5. 5.800.001 – – 0%

Í Skálarhlíð verður bætt við einni íbúð sem tilbúin verður til úthlutunar um mitt næsta ár.
Helstu viðhaldsverkefni á fasteignum Fjallabyggðar eru endurnýjun á innanhússklæðningu í íþróttahúsi á Siglufirði, utanhússviðgerðir á Ráðhúsi, viðhald á húsnæði Menntaskólans á Tröllaskaga, viðhald á slökkvistöð í Ólafsfirði auk viðhaldsverkefna innanhúss á félagslegu leiguhúsnæði í báðum byggðakjörnum.

Rekstur bæjarsjóðs Fjallabyggðar stendur traustum fótum. Aðhald og ráðdeild í rekstri skila rekstrarafgangi upp á 258 mkr. og veltufé frá rekstri upp á 546 mkr. sem gerir bæjarsjóði kleift að hafa hátt framkvæmdarstig og greiða niður vaxtaberandi skuldir um 150 mkr. á árinu 2019. Á næsta ári er reiknað með að ljúka við stærsta umhverfismál byggðalagsins það er að segja holræsa útrásir og dælubrunna í báðum byggðakjörnum.