Ferðamenn sækja í auknum mæli til Siglufjarðar

Niðurstöður úr könnun sem Ferðamálastofa lét MMR gera í síðasta mánuði liggja fyrir en þar var spurt um ferðalög Íslendinga á árinu 2011 og ferðaáform þeirra í ár. Niðurstöður benda til að álíka margir hafi verið á faraldsfæti innanlands og áður en breytingu má sjá á heimsóknum til einstakra staða. Þá halda utanferðir áfram að færast í aukana.
 
Tæplega níu af hverjum tíu Íslendingum ferðuðust innanlands í fyrra, sem er svipað og árin á undan. Tæplega tveir þriðju aðspurðra ferðuðust til útlanda á árinu 2011, eða 63,3%, en var 56,3% í sambærilegri könnun fyrir ári síðan. Ekki er að greina miklar breytingar í ferðaáformum fólks fyrir nýbyrjað ár en langflestir hafa ferðalög af einhverju tagi á stefnuskránni.
 
Júlí var sem fyrr langvinsælasti mánuðurinn til ferðalaga innanlands en 72,0% landsmanna nýttu þann mánuð til ferðalaga. Fast á eftir fylgja ferðalög landsmanna í ágústmánuði (63,2%) og júní (52,4%). 
 
Meðaldvalarlengd á ferðalögum innanlands var 14,0 nætur árið 2011. Um er að ræða ívið styttri dvalarlengd og árið 2010 en þá var hún 14,9 nætur. Stærsti hópurinn dvaldi í tvær vikur, eða einn af hverjum fjórum. Litlu færri dvöldu í 7-10 nætur en tæp 18% dvöldu í 4-6 nætur og svipað hlutfall í þrjár vikur eða lengur.
 
Tjald, fellihýsi eða húsbíll var algengasti gistimátinn, eða í 44,6% tilvika. Þó dregur nokkuð hlutfallslega úr slíkri gistingu þar sem 52,2% nefndu þennan kost fyrir tveimur árum. Gisting hjá vinum og ættingjum er sem fyrr vinsæl, en tæp 44% nefna þann kost nú. Þá kemur orlofshús eða íbúð í eigu félagasamtaka með 38,6% og sumarhús eða íbúð í einkaeign (37,5%).
 
Þegar spurt var um hvaða staði fólk heimsótti í fyrra má sjá að Siglufjörður tekur mikið stökk upp á við. Hlutfallið fer úr 8% árið 2010 í 17,7% 2011. Þá nefna einnig talsvert fleiri Skagafjörð (22,1) en í síðustu könnun. Á landsvísu er Skagafjörður í fjórða sæti og Siglufjörður í því fimmta yfir þá staði sem flestir heimsóttu í fyrra. Flestir nefna sem fyrr Akureyri (41,8%), þá koma Þingvellir/Geysir/Gullfoss (27,8) og Akranes/Borgarnes (22,6%).
 
Níu af hverjum tíu svarendum hafa áform um ferðalög á árinu 2012. Þannig segjast 56,5% ætla að fara í sumarbústaðaferð innanlands, 50,4% að heimsækja vini eða ættingja, 34,2% borgarferð erlendis, 31,5% í ferð innanlands með vinahópi eða klúbbfélögum, 27,9% borgar- eða bæjarferð innanlands og 25,3% útivistarferð innanlands þ.m.t. gönguferðir, jeppa- eða snjósleðaferðir. 23,8% ætla að elta veðrið þ.e. ferðast þangað sem veðrið er best á Íslandi, 22,5% ætla í sólarlandsferð og 20,7% í annars konar ferð erlendis en hér er upptalið. Annars konar ferðir voru nefndar í mun færri tilfellum.
 
Könnunin var unnin sem net- og símakönnun 12.-17. janúar. Spurningar fyrir aldurshópinn 18-67 ára voru lagðar fyrir í spurningavagni MMR og var svarað á Internetinu. Könnunin náði til 1400 manna úrtaks, kvótaskiptu til samræmis við lýðfræðilega samsetningu þjóðskrár og var svarhlutfall 60,1%. Aldurshópurinn 68-80 ára var spurður símleiðis, byggt var á 210 manna úrtaki og var svarhlutfall 54,8%. Framkvæmd og úrvinnsla voru í höndum MMR.