Auglýst eftir sveitarstjóra í Skagafirði

Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir laust til umsóknar starf sveitarstjóra.  Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferlisskrá og kynningarbréf.  Upplýsingar veitir Þórir Þorvarðarson, thorir@hagvangur.is.  Umsóknarfrestur til: 15. júlí 2018.

Sveitarfélagið Skagafjörður er framsækið og metnaðarfullt samfélag. Kraftmikið atvinnulíf, góðir skólar á öllum skólastigum, fjölbreytt þjónusta, öflugt íþróttalíf, auðugt félags- og menningarlíf, veðursæld og mikil náttúrufegurð er á meðal þess sem gerir Skagafjörð að fýsilegum búsetukosti. Sveitarfélagið Skagafjörður er landmikið, fjölkjarna sveitarfélag og eru íbúar um 4.000 talsins. Þar af búa um 2.600 á Sauðárkróki sem er einn öflugasti byggðakjarni landsbyggðarinnar en þéttbýli er einnig á Hofsósi, Hólum í Hjaltadal og í Varmahlíð. Um fjórðungur íbúanna býr í dreifbýli.

 

Starfsvið:

 • Daglegur rekstur sveitarfélagsins og ábyrgð á framkvæmd ákvarðana sveitarstjórnar
 • Yfirumsjón með skipulagi og virkni stjórnsýslu sveitarfélagsins og starfsmannamálum
 • Náið samstarf við sveitarstjórn, undirbúningur og upplýsingagjöf á fundum sveitarstjórnar
 • Annast upplýsingamiðlun og samskipti við samstarfsaðila, stofnanir, samtök, fyrirtæki og íbúa
 • Að gæta hagsmuna Sveitarfélagsins Skagafjarðar út á við, vera talsmaður sveitarstjórnar og vinna að framfaramálum
 • Stefnumarkandi vinna og mótun framtíðarsýnar í ólíkum málaflokkum

Helstu kostir:

 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Leiðtogahæfni, frumkvæði og hugmyndaauðgi
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Áhugi á uppbyggingu samfélagsins, kynningarmálum, ímynd og stefnumótun
 • Reynsla af stjórnun, rekstri og fjármálum
 • Reynsla af mannauðsmálum
 • Þekking á sveitastjórnarmálum og opinberri stjórnsýslu
 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi