Ályktun skólanefndar Menntaskólans á Tröllaskaga

“Skólanefnd Menntaskólans á Tröllaskaga lýsir efasemdum um hugmyndir
menntamálaráðherra um sameiningu framhaldsskóla landsins. Áherslan á
sameiningu virðist án tillits til fjárhags og stöðu þeirra skóla sem um ræðir, án
tillits til fjölda nemenda, stefnu eða sérstöðu skólanna né mats á þeim árangri
sem þeir eru að ná. Er ljóst að mati skólanefndar að sameining MTR við aðra
skóla mun koma niður á starfi skólans og takmarka getu hans til að koma til
móts við þarfir nemenda sinna og samfélags. Óljóst er með öllu hvaða
sparnaður næst, hvaða faglegi ávinningur næst né hvaða tækifæri liggja í
þessum breytingum fyrir nýjan skóla sem sannað hefur gildi sitt og verið til
fyrirmyndar í innleiðingu nýjustu viðmiða í starfi framhaldsskóla.
Skólanefnd lítur svo á að vænlegasta leið til eflingar skólastarfs á
landbyggðinni sé gegnum klasasamstarf framhaldsskóla. T.d. undir merkjum
Fjarmenntaskólans um eflingu náms í dreifðum byggðum og samstarfi um
kennslu nemenda skólanna til að tryggja trausta þekkingu fagmanna á þeim
námsgreinum sem kenndar eru og auka hagkvæmni í rekstri skólanna.”

Ólafsfirði 18. nóvember 2014.

Texti: Fréttatilkynning/innsent efni.