Áhersla á lestur og læsi í Grunnskóla Fjallabyggðar að skila sér

Í Grunnskóla Fjallabyggðar hefur læsi nemenda aukist í vetur en sjá má greinilegan árangur allra árganga milli mælinga. Þegar skoðað er meðaltal lesinna orða og þau borin saman við fyrri viðmið nemenda má sjá framfarir í öllum árgöngum Grunnskóla Fjallabyggðar.  Í lok skólaárs 2019  hefur meðaltal lesinna orða náð viðmiði 1 í öllum árgöngum. Fimm árgangar af tíu eru rétt undir viðmiði 2. Árgangar eru ýmist undir eða yfir landsmeðaltali í jafnaldrahópum en þrír árgangar eru þó vel yfir landsmeðaltali.  Frá þessu er greint á vef Fjallabyggðar.

Lestrarviðmið

Gefin hafa verið út stöðluð skimunar og stöðupróf sem lögð eru fyrir nemendur þrisvar á ári.  Viðmiðin eru 3 samtals. Stefnt er að því að 90% nemenda nái viðmiði 1, 50% nemenda nái viðmiði 2 og að 25% nemenda nái viðmiði 3. Þannig setja viðmiðin læsisárangri ákveðið markmið.

Samræmd próf

Læsi og annar námsárangur helst mjög gjarnan í hendur. Óhætt er að segja að læsi sé undirstaða árangurs í öðrum námsgreinum. Niðurstöður samræmdra prófa 4., 7. og 9. bekkja eru annar mælikvarði og af allt öðrum toga. Niðurstöður prófa innan þessa árganga komu ágætlega út og er áhersla lögð á að bera nemendur saman við sjálfa sig og skoða framfarir yfir tímabil. Dæmi um það er gott að sjá framfarastuðul milli 4. og 7.bekkjar og 7. og 9. bekkjar. Ef skoðaðar eru niðurstöður samræmdra prófa í 7.bekk með þessum gleraugum má sjá að árgangurinn heldur vel í fyrri árangur árgangsins sem var vel yfir landsmeðaltali í báðum prófum. Námsmat í 9.bekkjar samræmduprófunum er birt í formi bókstafseinkunna og hægt er að bera dreifingu einkunna saman við dreifingu á landsvísu. Í ár náðu engir nemendur einkunninni A í íslensku og stærðfræði en fjöldi þeirra sem voru með B voru mun fleiri en á landsvísu. Í ensku er árangur hins vegar mun betri en á landsvísu þar sem 13,3% nemenda í Grunnskóla Fjallabyggðar náðu A en á landsvísu voru það 9,1%.

Óhætt er að segja að námsárangur í Grunnskóla Fjallabyggðar sé í sókn og með samstarfi um endurskoðun á stefnu skólans og kennsluháttum standa vonir og metnaður til að gera enn betur.

Heimalestur

Foreldrar eru hvattir til að halda vel utan um nám barna sinna, sýna metnað og ábyrgð þeim til handa. Rannsóknir sýna að nemendum fer aftur í lestri í sumarfríinu, óháð aldri. Lestur, eins og önnur færni, er háð þjálfun.  Ef einstaklingur les ekkert í nokkurn tíma dregur það úr frammistöðu. Þetta er vel þekkt bæði í listum og íþróttum. Nemendur geta misst leshraða niður um það sem samsvarar allt að ávinningi þriggja mánaða æfinga yfir sumartímann.

Að auki er hægt að sækja fjölbreytt námsefni hjá Menntamálastofnun.

Höfundur texta:  Ríkey Sigurbjörnsdóttir deildarstjóri fræðslu-, frístunda- og menningarmála Fjallabyggðar.