Aðgerðir til að fjölga atvinnutækifærum á Hofsósi

Byggðaráð Skagafjarðar hefur samþykkt að hleypa af stað atvinnuþróunarátaki á Hofsósi til að fjölga þar atvinnutækifærum og efla byggð. Jafnframt mun sveitarfélagið beita sér fyrir því að úthlutað verði sérstökum byggðakvóta til Hofsóss til að tryggja framtíð smábátaútgerðar á staðnum sem nú stendur höllum fæti og frekara svigrúm verði veitt til sjóstangveiði á Skagafirði. Ennfremur óskar sveitarfélagið eftir samvinnu við Byggðastofnun og ráðuneyti byggðamála um tafarlausar aðgerðir til að sporna við byggðaröskun og fólksfækkun á Hofsósi.

Síðustu ár hafa verið erfið fyrir byggð á Hofsósi. Þjónusta hefur dregist saman og atvinnutækifærum fækkað. Sjávarútvegur var lengi undirstöðuatvinnuvegur og hefur að nokkru haldið velli til skamms tíma. Nú eru hinsvegar blikur á lofti um að sjósókn og þjónusta við báta sem leggja upp á Hofsósi geti að mestu lagst af að óbreyttu. Skortur á aflaheimildum, skerðingar á byggðakvóta og nýleg einhliða aflétting sjávarútvegsráðuneytis á friðun á innanverðum Skagafirði fyrir dragnótarveiði, hafa skapað mjög alvarlega stöðu fyrir byggðina.
Skjótvirkasta leiðin til úrbóta er að auka strax við byggðakvóta en hann hefur dregist mjög saman þrátt fyrir almennar aukningar á veiðiheimildum. Jafnframt þarf að tryggja að forsendur verði fyrir því að þjónusta báta sem vilja landa á Hofsósi, líkt og verið hefur. Samhliða þarf að vinna að því að fjölga atvinnutækifærum á fleiri sviðum á Hofsósi og kynna og skapa skilyrði fyrir fyrirtæki að byggja þar upp starfsemi sína.