Aðgangur að dvalarrýmum og dagdvöl verði óháður aldri

Gildandi aldursmörk sem einskorða þjónustu dagdvalar og dvalarrýma við aldraða verða numin úr gildi samkvæmt nýju frumvarpi Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra. Aðgangur að þessari þjónustu verður bundinn við faglegt mat á þörf viðkomandi fyrir þessi úrræði. Ráðherra kynnti frumvarpið á fundi ríkisstjórnar í gær.  Nokkuð er um að óskað sé eftir undanþágum frá aldursmörkum laganna vegna fólks yngra en 67 ára sem þarfnast þjónustu í dagdvöl eða dvalarrými en fyrir því er ekki stoð í lögum. Verði frumvarpið samþykkt opnast fyrir aðgang yngra fólks að þessari þjónustu að undangengnu faglegu mati á heilsufari þess og verður jafnframt forgangsraðað eftir því.

Samkvæmt gildandi lögum um málefni aldraðra sjá færni- og heilsumatsnefndir um mat á þörf fólks fyrir búsetu á hjúkrunar- og dvalarheimilum. Aðgangur fólks að hjúkrunarrýmum er ekki bundinn við aldur, heldur er einungis horft til niðurstöðu mats nefndanna á þörf viðkomandi fyrir þessa þjónustu. Með áformuðum lagabreytingum verður hið sama látið gilda um dvalarrýmin.

Gert er ráð fyrir að mat á þörf fólks fyrir dagdvöl verði í höndum fagteyma á heilbrigðisstofnunum og að ráðherra geti kveðið nánar um fyrirkomulag hvað það varðar með reglugerð.

Í frumvarpi heilbrigðisráðherra er lagt til að fjallað verði um þjónustu dvalarrýma og dagdvalar í lögum um heilbrigðisþjónustu og einnig að kveðið verði á um greiðsluþátttöku vegna þessara úrræða í lögum um sjúkratryggingar.